Projekt maszynowej rozbiórki komina H = 200 m - Warszawa

Demontaż koparki z komina

Opis realizacji

Wraz z naszym partnerem Mende Schornsteinbau GmbH & Co. KG wykonaliśmy rozbiórkę 200 m żelbetowego komina zlokalizowanego na terenie EC Siekierki w Warszawie. W zakres naszych usług wchodziło opracowanie projektu maszynowej rozbiórki komina wraz z informacją BIOZ oraz technologią rozbiórki.

Przedmiotowy komin znajdował się na terenie Elektrociepłowni Siekierki na terenie dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawa. Komin zlokalizowany był w gęstej zabudowie przemysłowej, która podlegała stałej ochronie przed upadającymi odłamkami.

Szczegóły

Klient: Mende Schornsteinbau GmbH & Co. KG
Data realizacji: Roboty projektowe realizowano na przełomie grudzień-styczeń 2011 r.

 

Widok komina w Siekierkach

Opis techniczny obiektu przeznaczonego do rozbiórki

Fundament komina wykonano jest jako konstrukcja żelbetowa, monolityczna, w formie płyty fundamentowej i cokołu. Cokół pełnił równocześnie funkcję ściany dla pomieszczeń specjalnych. Fundament zamknięto płytą żelbetową na poziomie ±0,00, stanowiącą strop pomieszczeń specjalnych. Średnica płyty fundamentowej wynosiła 30,0 m a głębokość posadowienia fundamentu -6,80m.

Żelbetowy trzon komina wykonano w deskowaniu przestawnym. Ściany trzonu były zbieżne na całej wysokości komina, a grubość ścian była zmienna skokowo na poziomach wsporników podwykładzinowych. Na poziomie +7,30 m znajdował się strop żelbetowy.

Zasadnicze wymiary trzonu żelbetowego:

 • Poziom 0,00 m
  • Dz – 16,56 m
  • Dw – 15,36 m
 • Poziom 200,00 m
  • Dz – 10,50 m
  • Dw – 10,14 m
 • Grubość trzonu komina od 0,18 m do 0,60 m

Poniżej wlotu spalin zlokalizowano strop żelbetowy, wykonany w formie rusztu belkowego i płyty, na której  wykonano posadzkę o nachyleniu kierunkującym przepływ spalin.

Od poziomu +7,30 m trzon chroniony jest wykładziną ceramiczną z cegły pełnej, na zaprawie cementowej 1:1:9. Wykładzina spoczywa na wspornikach żelbetowych trzonu komina, na podkładkach z tektury azbestowej.

Pomiędzy wykładziną a ścianą trzonu komina znajdowała się izolacja termiczna z wełny żużlowej szarej, grubości 0,08 m.

Komin wyposażony był w następujący osprzęt stalowy:

 • galerie stalowe na poz. +47,50 m, +85,0 m, +122,5 m, +160,0 m, +197,0 m,
 • ciąg drabinowy z koszem ochronnym na całej wysokości komina,
 • klamry włazowe osadzone w wykładzinie ceramicznej,
 • elementy głowicy komina,
 • obramowanie otworów w trzonie,
 • drzwi wejściowe.

Komin posiadał instalację odgromową oraz instalację oświetlenia przeszkodowego.

Rozbiórka maszynowa trzonu komina

Technologia rozbiórki

Komin wyburzono z zastosowaniem specjalistycznych maszyn rozbiórkowych. Zadane podzielono na 2 etapy:

 • Etap I to roboty wyburzeniowe trzonu komina za pomocą robota wyposażonego w młot hydrauliczny.
 • Etap II to rozbiórka trzonu komina za pomocą koparki o wysokim zasięgu wyposażonej w nożyce do kruszenia betonu.

Robot wyburzeniowy osadzony został na wierzchołku komina skąd rozpoczął sukcesywne skuwanie trzonu komina do jego wnętrza. Dodatkowo zbudowano zabezpieczenia przeciw odłamkowe od zewnętrznej strony komina.

Po zdemontowaniu robota przystąpiono do dalszego kruszenia komina tym razem za pomocą mocniejszych maszyn wyburzeniowych o wysokim zasięgu.

Urobek z wnętrza komina usuwany był na bieżąco za pomocą mniejszych koparek. Prace oczyszczające prowadzono w zmianach nocnych.

 

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 13 zdjęć, na których uchwycono:

 • wyciąganie koparki na szczyt komina
 • prace rozbiórkowe komina koparką
 • bieżące porządkowanie placu rozbiórki
 • demontaż koparki
 • wtórna rozbiórka płaszcza komina
 • porządkowanie placu
Pełna treść referencji

List referencyjny

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Kosynierów 25, wykonało na nasze zlecenie w okresie od 18.01.2011 do 16.03.2011 r. projekt rozbiórki dla zadania „Rozbiórka komina żelbetowego H=200 m EC Siekierki” na terenie dzielnicy Mokotów w warszawie, którego inwestorem był Vattenfall Heat Poland S.A. w Warszawie.

Zakres prac obejmował:

 • wykonanie projektu wykonawczego
 • planu BIOZ
 • projektu organizacji robót.

Zlecony zakres prac został wykonany w terminie, prace rozbiórkowe zostały zrealizowane profesjonalnie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, komin w oparciu o opracowane materiały został wyburzony w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia sąsiednim obiektom.

Przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem.

Jorg Mende

Mende Schornsteinbau GmbH & Co. KG

Zobacz pozostałe realizacje