Obalenie pierwszego segmentu szpitala ACM coraz bliżej. Prace przygotowawcze trwają pełną parą. Blok B jest już prawie gotowy do wyburzenia, pozostało jedynie wykonać otwory strzałowe w ścianach na poziomie „0” oraz rozciąć ścianę szczytową segmentu. Wszystkie stropy zostały już podzielone na dwie części, ich cięcia wykonano piłą tarczową podobnie jak i „odchudzanie” ścian poprzecznych. Za pomocą młota hydraulicznego zamocowanego na ramieniu mobilnego urządzenia jezdnego (Brokk) wykonano wybicia wcześniej naciętych ścian. Po wyznaczeniu otworów strzałowych dwie brygady wiercące rozpoczęły prace, które w zamyśle potrwają do końca tygodnia.