W dniu 13.08.2014 przejęliśmy plac budowy/rozbiórki i od razu przystąpiliśmy do prac wiertniczych. Koncepcja rozbiórki zakłada wybuchowe podcięcie czterech przednich słupów powodując tym samym przewrócenie zbiorników. Do prawidłowego wykonania zadania przewidziano 24 szt. otworów strzałowych po 6 szt. na każdy ze słupów.

Kolejnym etapem przygotowań do wyburzenia jest budowa osłon przed rozrzutem odłamków. Przekrycia wykonujemy w formie zawieszonych zużytych taśm przenośnikowych oraz geowłókniny. Tak przygotowane słupy w sposób wystarczający chronią teren przed rozrzutem odłamków.

Więcej informacji na temat rozbiórki zbiorników w Bytomiu znajdziesz w kolejnych wpisach a podsumowanie całości zleconego zakresu na stronie realizacji Rozbiórki żelbetowych zbiorników w Bytomiu.