Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Logo SPIS

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych ma za zadanie integrację środowiska techników i inżynierów strzałowych z różnych dziedzin, od wytwarzania i badania środków strzałowych poprzez inżynierów strzałowych z kopalń głębinowych i odkrywkowych, aż po osoby związane z wykorzystaniem środków strzałowych w technice wojskowej.

Główne cele działalności SPIS to:

  • integrowanie środowiska inżynierów i techników, zajmujących się wytwarzaniem i obrotem oraz badaniami i zastosowaniami materiałów wybuchowych dla celów cywilnych,
  • przedstawianie opinii i ocen dotyczących cywilnych zastosowań techniki strzelniczej w Polsce,
  • inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego,
  • ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SPIS,
  • krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki, z zakresu produkcji, dystrybucji, badania i stosowania materiałów wybuchowych dla celów cywilnych
  • kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników,
  • kultywowanie tradycji i historii cywilnych zastosowań techniki strzelniczej oraz ochrona zabytków techniki, budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SPIS.

Jako firma jesteśmy członkiem wspierającym Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych

Akademia Górniczo-Hutnicza

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
paw. A-4 pokój 127

Tel./fax. (12) 617 29 37

www.spis.org.pl
kontakt@spis.org.pl

Zdjęcie grupowe członków SPIS

Zobacz listę naszych partnerów