Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie

Logo firmy IPO

Instytut Przemysłu Organicznego

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie – Oddział w Krupskim Młynie to ponad 55 lat tradycji ukierunkowanej na prowadzenie prac badawczych i produkcyjnych w zakresie konstrukcji i technologii produkcji środków strzałowych dla górnictwa naftowego, odkrywkowego, prac wyburzeniowych i innych specjalistycznych z użyciem MW.

Posiadamy Koncesję MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi.

Nasze kompetencje w zakresie wysokiej jakości oferowanych wyrobów i badań zostały potwierdzone Powiadomieniem o Zapewnieniu Jakości (Główny Instytut Górnictwa) oraz uzyskaniem certyfikatów jakości ISO 9001 oraz AQAP 2110.

W ramach działalności naukowej prowadzone są praktyki studenckie i staże naukowe oraz specjalistyczne szkolenia, także dla Służb Państwowych, w zakresie technik strzałowych.

Główny nacisk w pracach, Instytut stawia na innowacyjność rozwiązań według potrzeb i wymagań klienta. Z optymizmem wybiegamy w przyszłość i jesteśmy otwarci na wszelkie wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nauki w dzisiejszych czasach.

Instytut Przemysłu Organicznego
Oddział w Krupskim Młynie

42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1

tel. + 48 32 382 11 90
fax + 48 32 382 11 92

e-mail: krupskimlyn@ipo.waw.pl
www.krupskimlyn.ipo.waw.pl

Zobacz listę naszych partnerów