CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

PRACE ZIEMNE

Odspajanie skały - Kraków

LOKALIZACJA

KRAKÓW

DATA

CZERWIEC 2006

KLIENT

Skanska S.A.

Odspajanie skały - Kraków

Roboty strzałowe wykonywane były przy urabianiu gruntów skalistych zadania inwestycyjnego – Osiedle „Pod grotą Twardowskiego” przy ul. Tyunieckiej 43 w Krakowie. Roboty strzałowe polegały na urobieniu przy użyciu materiałów wybuchowych (MW) gruntu kat. od VII do VIII wg BN-72/8932-01. Roboty realizowano w celu rozluzowania gruntów skalistych zalegających pod projektowanym budynkiem. Masa urabianych gruntów wyniosła około 2500 Mg.

Określenie sposobu wykonania robót (urabiania skał)

Otwory strzałowe wykonano w taki sposób, aby zapewnić urobienie urobku, przy równoczesnym konturowaniu projektowanych skarp wkopu. Urabianie odbyło się metodą strzelania krótkimi otworami. Długości otworów strzałowych wynosiły od 1 do 4 m. Otwory strzałowe wiercono ręcznie (wiertarkami typu WUP-22) jak również za pomocą wiertnicy. Średnice otworów strzałowych wynosić będą:

  • Φ 42 mm przy wierceniu ręcznym,
  • Φ 64 mm przy wierceniu wiertnicą.

Dla uzyskania odpowiedniej głębokości urabiania, stosowano tzw. przewiert o długości około 10 – 15% wysokości urabianej warstwy. Do urabiania skał użyto MW: Saletrol 8, Ergodyn oraz Amonit. Inicjowanie ładunków MW odbywało się z użyciem zapalników elektrycznych milisekundowych i półsekundowych. Podczas pierwszych serii strzelań zasadniczych przeprowadzone pomiary oddziaływania detonacji MW na otoczenie. Pozwoliło to na modyfikację ustalonych w wcześniej w dokumentacji wielkości dopuszczalnych ładunków MW stosowanych na jedno opóźnienie i na jedną serię strzałową. Prace trwały ok 2,5 miesiąca a użyto ponad 1 tonę materiałów wybuchowych i ok 650 górniczych zapalników.

ciekawostki

Kubatura odspajanej skały

ok 2000 m³

Zastosowanych materiałów wybuchowych

ok 1100 kg

Łączna długość wierceń

ok 2400 mb