CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Obalenie metodą wybuchową komina w Jarocinie h = 85 m

LOKALIZACJA

JAROCIN

DATA

29.12.2021

KLIENT

JAROCIN

Obalenie metodą wybuchową komina w Jarocinie h = 85 m

Wyburzany komin był konstrukcją żelbetową o wysokości 85m, dwupłaszczowy z wewnętrznym przewodem dymowym z betonu żaroodpornego. Na całej wysokości średnica zewnętrzna była stała i równa 4,7m. Łączna masa obalanej części komina wynosiła ponad 1100 ton. Komin został wyburzony poprzez obalenie metodą wybuchową (minerską) w wybranym kierunku po wykonaniu robotami strzałowymi włomu obalającego.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Wyburzany komin był konstrukcją żelbetową o wysokości 85m. Trzon komina był dwupłaszczowy z wewnętrznym przewodem dymowym z betonu żaroodpornego. Na całej wysokości średnica zewnętrzna trzonu była taka sama i wynosiła 4,7 m. Ściana trzonu o grubości 24cm. Wewnętrzny przewód dymowy o średnicy zewnętrznej 2,7m i grubości ściany 25 cm. Na trzonie zamontowane były na poziomach +42.5m i +82,5m galerie obsługowe. oraz od strony północnej drabina włazowa. Od strony zachodniej w kominie wykonano drzwi wejściowe (otwory wyczystkowe). Komin był wyposażony w dwa kanały dolotowe spalin o wymiarach 100/290cm jeden od strony południowej natomiast drugi od strony wschodniej. 

Parametry komina:

  • wysokość komina H = 85 m,
  • średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 4,7 m,
  • średnica wewnętrzna komina u podstawy Dw = 4,22 m,
  • grubość płaszcza zewnętrznego L = 0,24 m,
  • grubość płaszcza wewnętrznego Lwp = 0,25 m,
  • średnica zewnętrzna komina u wylotu Dz = 4,7 m,
  • masa komina wynosiła 1123 Mg (ton).