CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Obalenie metodą wybuchową dwóch murowych kominów h=90m - Kraków

LOKALIZACJA

KRAKÓW

DATA

15.12.2015

KLIENT

Arcelor Mittal Poland

Obalenie metodą wybuchową dwóch murowych kominów h=90m - Kraków

Zlecenie obejmowało obalenie metodą wybuchową dwóch murowych kominów h = 90 m zlokalizowanych na terenie Arcelor Mittal Poland SA Oddział w Krakowie”.

Prace realizowaliśmy w listopadzie i grudniu 2015 roku.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Kominy powstały jako konstrukcja ceramiczna na zaprawie cementowej wraz z izolacją wewnętrzną z cegły pełnej klasy 10. Dylatację pomiędzy trzonem a wymurówką wypełniono żużlem granulowanym. Wloty czopucha zlokalizowano poniżej poziomu terenu. Kominy wzmocniono obręczami stalowymi rozmieszczonymi co ok. 1 m na całej jego wysokości. Komunikację pionową stanowi ciąg drabinowy łączący ze sobą 3 galerie stalowe zlokalizowano na poziomach +32,5 m, +57,5 m, +86,0 m.

Parametry komina:

  • wysokość komina H = 90 m,
  • średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 8,07 m,
  • średnica wewnętrzna komina u podstawy Dw = 5,49 m,
  • grubość płaszcza zewnętrznego u podstawy L = 1,29 m,
  • grubość wymurówki u podstawy Lwp = 0,24 m,
  • średnica zewnętrzna komina u wylotu Dz = 3,76 m,
  • masa każdego z kominów wynosi 2620 Mg (ton).