CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Obalenie metodą wybuchową chłodni kominowej nr 1 w Turku

LOKALIZACJA

TUREK

DATA

28.04.2022

KLIENT

Grupa TREE

Obalenie metodą wybuchową chłodni kominowej w Turku

Wyburzany obiekt to chłodnia kominowa o kształcie hiperboloidy obrotowej, zwieńczonej pierścieniem. Znajdowała się ona na terenie elektrowni ”Adamów” opalanej węglem brunatnym. Do wyburzenia przeznaczone było pięć chłodni – ten artykuł poświęcony jest pierwszej z nich. Jaka była? Monumentalna i perfekcyjna geometrycznie. Przez lata pełniła swoją funkcję, a gdy nastał zmierzch elektrowni nadszedł również czas na perfekcyjne wyburzenie. Zapraszamy do czytania i oglądania.

Parametry chłodni:

  • wysokość chłodni H = 90 m,
  • średnica dolnej krawędzi chłodni Dd = 69,38 m,
  • średnica przewężenia chłodni Dp = 36 m,
  • grubość powłoki s=12-40 cm
  • przybliżona masa chłodni M=4200 Mg (ton)
  • liczba słupów n=46 par