CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

PRACE ZIEMNE

Kruszenie skał pod budowę grogi − Siewierz
 

LOKALIZACJA

SIEWIERZ

DATA

MAJ 2010

KLIENT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Oddział W Katowicach

Kruszenie skał pod budowę drogi − Siewierz

Roboty strzałowe wykonywano przy urabianiu gruntów skalistych (odspajanie skał) na odcinku Drogi Krajowej DK-78 (etap I – od km 0+540 do km 0+660). Roboty strzałowe polegały na urabianiu przy użyciu MW gruntu kat. od VI do VIII wg BN-72/8932-01. Roboty realizowane w celu rozluzowania gruntów skalistych zalegających w pasie jezdni do rzędnej projektowej.

Ilość urabianych gruntów skalistych: 3500 m³.

W najbliższym rejonie prowadzenia robót znajdowały się naziemne oraz podziemne obiekty podlegające ochronie: droga krajowa DK78, gazociąg, czy też sieć telekomunikacyjna.

Opis techniczny prac strzałowych

Otwory strzałowe wykonano w taki sposób, aby zapewnić urobienie urobku, przy równoczesnym konturowaniu projektowanych skarp wkopu. Urabianie odbywało się metodą strzelania krótkimi otworami. Najmniejsze długości otworów strzałowych wyniosły około 0,9 m. Maksymalna długość otworów nie przekroczyła 4,5 m.
Otwory strzałowe wiercono (w zależności od ich długości) ręcznie (np. wiertarkami typu WUP-22) lub za pomocą wiertnicy. Średnice otworów strzałowych wynosiły:

  • 42 mm przy wierceniu ręcznym (otwory o długości od 0,9 do maksymalnie 2,4 m)
  • 64 lub 74 mm (maksymalnie 80 mm) przy stosowaniu wiertnicy (otwory o długości od około 1,8 do maksymalnie 4,5 m – w przedziale 1,8-2,4 m otwory wykonywano oboma sposobami).

Dla uzyskania odpowiedniej głębokości urabiania, stosowano tzw. przewiert o długości około 10 – 15% wysokości urabianej warstwy. Do urabiania skał zastosowano MW: Saletrol 8, Ergodyn oraz Amonit. Inicjowanie ładunków MW odbywało się z użyciem zapalników elektrycznych milisekundowych i półsekundowych.
Podczas pierwszych serii strzelań zasadniczych przeprowadzono pomiary oddziaływania detonacji MW na otoczenie po czym nastąpiła modyfikacja ustalonych wcześniej w dokumentacji wielkości dopuszczalnych ładunków MW stosowanych na jedno opóźnienie i na jedną serię strzałową.