Po kilkudniowej nieobecności na budowie w Zabrzu spowodowanej przygotowaniami do kolejnej rozbiórki (wyburzenia budowli – Ruda Huta) powracamy do Zabrza, aby w dniu jutrzejszym wykonać obalenia szybów windowych bloków B i C. Obiekty zostały już wstępnie przygotowane, tj. nawiercono otwory strzałowe, uporządkowano teren przed szybami, aby było miejsce na ich przewrócenie. Obiekty te posiadają sztywną żelbetową konstrukcję. Ich budowę ukończono do wysokości ok 20 m. Technologia wyburzenia zakłada odchudzenie ścian w sposób widoczny na zdjęciach zdjęciu oraz rozstrzelenie pozostawionych części ścian za pomocą materiałów wybuchowych. Czynności te spowodują, iż środki ciężkości obiektów znajdą się poza krawędziami podstawy, co spowoduje ich przewrócenie.

Więcej informacji na temat rozbiórki ACM znajdziesz w kolejnych wpisach a podsumowanie całości zleconego zakresu na stronie realizacji Rozbiórki Akademickiego Centrum Medycznego