Jak to robimy – Roboty strzałowe

1. Wyburzenia metodą minerską (za pomocą materiałów wybuchowych) Materiały wybuchowe są szczególnym źródłem energii, pozwalającym na wykonanie określonej pracy mechanicznej w warunkach, w których inne źródła lub napędzane przez nie urządzenia są znacznie mniej użyteczne. Podstawową zaletą, warunkującą przewagę materiałów wybuchowych nad innymi materiałami energetycznymi, jest bardzo krótki czas wyzwolenia energii wewnętrznej (czas trwania wybuchu). Czas ten mierzony w ułamkach milisekund warunkuje bardzo dużą moc przemiany wybuchowej. Istotnym kierunkiem wykorzystania materiałów wybuchowych jest również ich zastosowanie w budownictwie. Analogicznie do zastosowań w górnictwie – roboty budowlane wykonywane z wykorzystaniem materiałów wybuchowych nazywane są robotami strzałowymi. Podstawowymi dziedzinami budownictwa, w których stosuje się materiały wybuchowe są prace rozbiórkowe obiektów budowlanych (lub ich elementów) oraz prace związane z urabianiem gruntów. 1.a. Rozbiórki i wyburzenia obiektów prostych Za obiekty proste i łatwe do wyburzenia można uznać wszelkie fundamenty maszyn i urządzeń (nawet o zewnętrznie skomplikowanych kształtach), płyty i przyczółki mostowe, fundamenty słupów nośnych hal, fundamenty domów i budowli, płytowe fundamenty kominów, wielkowymiarowe belki i słupy, podciągi i inne zwarte konstrukcje, głównie żelbetowe. Wyburzanie tych obiektów młotami hydraulicznymi jest uciążliwe, niekiedy niemożliwe ze względu na wysokość lub głębokość położenia takiego obiektu. Drugim typem obiektów prostych są elementy płaskie (płyty, posadzki, ściany lejów, ściany wież i zbiorników), które są stosunkowo łatwe do rozbiórki nożycami, ale znajdują się na wysokości i są nieosiągalne dla nożyc, usztywniają konstrukcję lub mogą być wyburzane dopiero po obaleniu obiektu Aby wyburzać takie obiekty przy najmniejszym nakładzie sił i środków, należy: wyznaczyć wielkość ładunku dopuszczalnego ze względu na bezpieczeństwo otoczenia, wyznaczyć wielkość jednostkowego zużycia MW (w kg/m3); zaprojektować siatkę otworów strzałowych tak, by wystąpiło równomierne wysycenie całego obiektu materiałem wybuchowym;...